Телефон: +359 899 171 617

Проект: BG16RFOP002-2.073-22982 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”

Цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19

Бенефициент: „ТЕМА“ ООД

Обща стойност: 10000.00лв., от които 8500.00лв. европейско финансиране и 1500.00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 28.09.2020г.
Край: 28.12.2020 г.