АРМИРА Хотел & SPA,

Мин. бани, Стара Загора;

04111 2223, 07003 1991

Климатът и природните дадености в Черноморско-Балканския регион, стоят в основата на появилата се тук следпотопна цивилизация. Много са и откритите артефакти, които доказват, че голяма част от описаните събития в Старозаветната Библия са станали по тези земи. В един от най-древните хетски надписи е написано дословно следното: „В ОБЕТОВАНАТА ЗЕМЯ СЛЪНЦЕТО - РА ИЗГРЯВА ОТ МОРЕТО!” Тук без да спорим можем да предположим, че тези земи от Балканския полуостров които граничат с Черно море визират това свещено място.

Основен лечебен фактор в курорта е минералната вода.

Минералната вода в Старозагорски минерални бани извира от 1600 м дълбочина. Нейната физикохимична характеристика я определя като слабо минерализирана, хипертермална вода с неутрална реакция ( pH 6.9, поради наличието на 60 мг въглероден двуокис). Температурата, с която водата излиза на повърхността е около 40 ˚C, а нейният дебит с 20 л/сек.