Телефон: +359 899 171 617

Проект: BG16RFOP002-2.073-22982 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”

Цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19

Бенефициент: „ТЕМА“ ООД

Обща стойност: 10000.00лв., от които 8500.00лв. европейско финансиране и 1500.00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 28.09.2020г.
Край: 28.12.2020 г.

Проект: BG16RFOP002-2.089-1638 „Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Главна цел: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19

Бенефициент: ТЕМА ООД

Обща стойност: 50 000.00 лева, от които 42 500.00 лева европейско и 7 500.00 лева национално съфинансиране.

Начало: 09.11.2021 г.
Край: 09.02.2022 г.