Телефон: +359 899 171 617

Старозагорски минерални бани

Климатът и природните дадености в Черноморско-Балканския регион, стоят в основата на появилата се тук следпотопна цивилизация. Много са и откритите артефакти, които доказват, че голяма част от описаните събития в Старозаветната Библия са станали по тези земи. В един от най-древните хетски надписи е написано дословно следното: „В ОБЕТОВАНАТА ЗЕМЯ СЛЪНЦЕТО – РА ИЗГРЯВА ОТ МОРЕТО!” Тук без да спорим можем да предположим, че тези земи от Балканския полуостров които граничат с Черно море визират това свещено място.

Днес тази появила се по нашите земи първокултура, постоянно ни провокира с все нови и нови доказателства за високата степен на знанията и познанията за обкръжаващия свят на нашите предци. Тяхната космогония, няма как да не бъде забелязана, както в материалната им култура, така и в запазените и до днес многобройни светилища и храмови могилни съоръжения. Нещо повече! Новите изследвания показват, че тук се е родил култът, божественото мъжко и женско начало т.е. на ЕДИННИЯТ КОСМИЧЕСКИ БОГ, НОСЕЩ МЪДРОСТТА НА СЪЗИДАНИЕТО и на ВЕЛИКАТА ЗЕМНА БОГИНЯ-МАЙКАТА ПРИРОДА.

Изключително богатата природна даденост, с ясно изявени годишни времена и средиземноморско влияние на континенталния климат, са и първопричината за развитието на тази уникална за света първокултура. В тези земи се е появило първото земеделие и скотовъдство, керамични занаяти и металолеене, първия хляб и винодобив, както и първите традиции в песенното творчество и знакова писменост.

Разнообразният терен е създал условия за многообразни природни забележителности, от скални образувания, причудливи проходи, към високопланински върхове и хълмисти низини. Но най-голямото богатство на Балканите и най-вече в България са многото извори потоци, реки и езера. Те придават и постоянния почти зелен облик на тази Обетована земя.

Тук по брой и многообразие на термално-лековитите минерални извори, страната на розите и кехлибареното вино е без аналог не само в европейски мащаб. Един от тези над 600 минерални извора в България се намира на южните гористи разклонения на Сърнена гора, като част от Средногорието.
Той е в северозападна посока от гр. Стара Загора и отстои от него 14 км. Близостта на минералните извори до този осемхилядолетен град на Тракия, дават и наименованието на това селище. Старозагорските минерални бани са с 360 м. надморска височина и от там се заражда красивата река Сютлийка. Край тези минерални извори са намерени изключително много доказателства, че термалните води (36*- 51*) са ползвани от нашите най-древни предци още от времето на най-ранният неолит! Намерените изключително стойностни артефакти от изградената до изворите селищна могила, показват нагледно, че изворите са ползвани още преди девет хилядолетия.
Тази поселищна могила е изследвана от няколко поколения, известни археолози, като Р.Попов, М.Димитров, Д.Николов, П.Калчев и други. Те установиха, че надградените културни пластове от тази селищна могила са аналогични на прочутата в света най-древна селищна могила от с.Караново Новозагорско.

В селищната могила от Старозагорските минерални бани с размери от 110 метровдиаметър и височина от 65 м. са открити антропоморфни фигури на хора и животни, както и култови керамичнии съдове с функционални художествени качества. Нещо повече! В могилата са намерени късове от разтопена медна руда, което е доказателство, че населението там се е занимавало с рудодобив и металолеене. И в това няма случайности! Първият метал получен от рудодобив в света е от времето на халколита и е от местността Мечи кладенец отстоящ само на 2 км. тези извори.

По интересното в случая със селищната могила на Старозагорските минерални бани е и това, че през третото хилядолетие пр.Хр., тази могила е превърната в терасовиден култов комплекс. Той е оформен с ритуални площадки започващи от източната страна и завършващи на върха с храмова сграда! Терасите са оформени с вертикалноносещи масивни стени. Всеки оформен каменен блок е с размери 60/60/90 см. Впечатляваща е и спойката межди тези каменни волуни.
Причината за промяната на функцията на тази селищна могила в култов жречески комплекс също стана известна! С утвърждаването на орфизмът, като оздравителна религиозна практика на физическото почистване и духовно пречистване, става и промяната на отношението на човека към околната среда. Митичните лечебни практики на орфизмът, повеляват всички извори да бъдат обявени за свещени, а бликащата вода в тях да бъде зареждана допълнително с позитивни вибрации. Така нашите древни предци са получавали т.нар. „жива вода”, т.е. вода която на нанониво променя структурата си и се явява като информационен носител. Траките са вярвали, че бликналата „мълчана вода”, е дар от Великата Богиня-Земната Майка и Природа, която подложена на космическите и най-вече жречески вибрации придобива неземна сила и лековита мощ.

Същото култово приложение може да бъде видяно и преосмислено при изворът, наречен „БОГОРОДИЧНА СТЪПКА”! Той се намира в северна посока и е само на 800 метра от термалните минерални извори. Всичко показва, че този естествен мегалитен феномен излъчващ позитивна геомагнитна сила е бил припознат от тракийските жреци, като орфическо светилище посветено на ВЕЛИКАТА БОГИНЯ МАЙКА. Обяснимо е и сегашното наименование „БОГОРОДИЦА”, придобито с утвърждаване на християнството по тези земи. Нещо повече! Ключът за разшифроване на това светилище се намира в огромният добре изсечен камък от изток. В горната част на камъка с подходящи размери и обясними константи е оформено корито, в което в зависимост от слънчевият и лунен кръговрат се е произвеждала лечебната жива вода, в зависимост от нуждите на човешкия бит и култура. Така или иначе това каменно-култово съоръжение няма нищо общо с досегашната представа за някакъв си изоставен капак на саркофаг. При всички случаи обаче ще предстоят бъдещи изследвания, които ще покажат по новите нанотехнологии, какви видове заредена вода се получава от точно тази форма на каменното корито, подложено на въздействие от лунната и слънчева космическа цикличност.

Време е отново да бъдат възродени знанията и познанията закодирани в древния тракийски орфизъм ! Разгаданата мистерия на животворните вибрации на тези всепризнати древни практики, са ключът на освобождението на човека от оковите на днешния вреден модел на обществени отношения създаващ нови и нови Авгиеви обори.

През тези отминали над осем хилядолетия, СТАРОЗАГОРСКИТЕ МИНЕРАЛНИ БАНИ СА ДОКАЗАЛИ СВОЯТА ЗДРАВОСЛОВНА БЛАГОДАТ НА ИЗВИРАЩА ТЕРМАЛНА ВОДА, А ПРИРОДНАТА ДАДЕНОСТ Е НЕОСПОРИМО МЯСТО ЗА РЕЛАКСАЦИЯ НА ВСЕКИ ЧОВЕК. Време е и да възстановим моста от миналото към бъдещето ! Tова означава, че отново трябва да преоткрием ЗДРАВОСЛОВНИЯ ЖИЗНЕН ОПИТ НА ПРЕДЦИТЕ НИ ! Този опит е пътят към човешкото щастие, основаващо се на равновесието и хармонията.

Като българи, преки наследници на предците ни изповядващи теософската същност на ЕДИННИЯТ СЪЗИДАТЕЛЕН БОГ т.е. КОСМИЧЕСКИ РАЗУМ би следвало да изпълним повелята да съхраним и опазим всяко феноменално природно чудо в страната ни т.е. на тази Обетована земя. Новите научни открития и разчетени рунически знакови системи доказаха, че духовната същност в тангризма, орфизма и християнството имат общи обредни традиции изявени в ТРИЕДИНСТВОТО НА НЕБЕТО И НА ЗЕМЯТА! Така, че варварите трябва да ги търсим при онези от нас които са забравили завета и днес обслужват злото!

Няма случайности в изказаната мисъл на големият холандски изследовател, проф. Хари Салман, наш съвременник: „АЗ ВЯРВАМ, ЧЕ БЪЛГАРСКАТА ЗЕМЯ Е КУЛТУРНАТА СЪКРОВИЩНИЦА НА ЕВРОПА, А БЪЛГАРИЯ ЩЕ СЕ ПРЕВЪРНЕ В ДУХОВНИЯТ САНАТОРИУМ НА СВЕТА !!! /1999 г./

Така е и така ще бъде не само на Старозагорските минерални бани, но и в цяла България, така както е предречено „ЗА ДА ИМА ЖИВОТ НА ЗЕМЯТА”!!!

18.07.2010 г. ХРИСТО ТАНЕВ
Стара Загора