Телефон: +359 899 171 617

Минералната вода

Основен лечебен фактор в курорта е минералната вода.

 

Минералната вода в Старозагорски минерални бани извира от 1600 м дълбочина.

Нейната физикохимична характеристика я определя като слабо минерализирана, хипертермална вода с неутрална реакция ( pH 6.9, поради наличието на 60 мг въглероден двуокис).

Температурата, с която водата излиза на повърхността е около 40 ˚C, а нейният дебит с 20 л/сек.

Водата на Старозагорските минерални бани лекува:

 

Всички невралгични заболявания;
 Всички ревматични заболявания;
Възпаления на седалищния нерв;
Възпаления на женските тазови органи;
Възпаления на пикочната система, бъбреците и мехура;
 Пясък в бъбреците и жлъчните пътища;
Жълтеница;
Подагра.

Състав на водата на Старозагорски минерални бани:

Анийони Грама/литър
Хлорен йон 0.004964
Сулфатен йон 0.008686
Хидро карбонатен 0.364500
Мета Борна киселина 0.005206
Мета Силициева киселина 0.034460
Разтвор въгледвуокис 0.035657
Катийони Грама/литър
Калиев йон 0.003590
Натриев йон 0.014992
Калциев йон 0.657500
Магнезиев йон 0.026208

 

Водата съдържа следи:

литиен йон, магнезиев йон, стронциев йон, бориев йон и йодов йон;
азотна и фосфорна киселина.